Sprzedaż B2B: jaka różnica z B2C i jakie prawa konsumenta?

maj13
Umowa B2B co to znaczy i jakie prawa konsumenta?

Umowa B2B, to zobowiązanie o charakterze komercyjnym, realizowane przez dwa lub więcej, podmioty prowadzące profesjonalną działalność gospodarczą. W naszym przypadku, jest to poleasingowy sprzęt komputerowy, dostarczany dla firm, w związku z ich aktywnością ekonomiczną na rynku. Jest to inny przypadek niż samozatrudnienie, gdzie mniejszy, często jednoosobowy przedsiębiorca, wykonuje usługi dla często jedynego odbiorcy.

 

B2B co to znaczy?

 

Różnica w stosunku do relacji B2C, gdzie litera C odpowiada ja angielskie słowo Consumer, to fakt, że żadna ze stron takiej relacji biznesowej nie jest konsumentem. Business to Business, to relacja profesjonalisty z profesjonalistą. Nieco odrębny rodzaj stosunków biznesowych, to jednoosobowa działalność gospodarcza. Od 1 czerwca, na takie osoby zostaną częściowo przeniesione prawa konsumenta, obejmujące zwrot towaru zakupionego zdalnie.

 

Umowa B2B

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza a prawo zwrotu towaru

 

Od 1 czerwca 2020, wchodzą w życie nowe przepisy Ustawy z 30 maja 2014 roku O prawach konsumenta. Nowelizacja objęła także niektóre przepisy, Ustawy z 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny. W związku z tymi zmianami, ochrona konsumencka, obejmie, w określonym zakresie, również osoby fizyczne prowadzące działalność. By przedsiębiorca zyskał prawo zwrotu zakupionego zdalnie towaru, dany zakup nie może mieć charakteru zawodowego B2B, to jest nie może być związany z przedmiotem danej działalności. Jest to więc de facto zakup B2C.

 

Zwrot towaru i inne prawa konsumentów dla przedsiębiorców jednoosobowych

 

Poza zwrotem towaru zakupionego poza siedzibą sprzedającego (czy to przez Internet, czy przez telefon), jednoosobowy przedsiębiorca zyska rozszerzone uprawnienia konsumenckie, takie jak rękojmia za wady. Nie będą też miały przeciwko niemu mocy prawnej, niedozwolone postanowienia umowne, które wyłączają bądź ograniczają, w sposób nie uzgodniony, określone prawa i obowiązki stron transakcji.

 

Klauzule abuzywne i prawa konsumenta

 

Klauzule abuzywne i umowa B2B

 

Kodeks Cywilny art. 353 ze znaczkiem 3, obejmuje zakres niedozwolonych zapisów umownych, który do 1 czerwca 2020 chronił jedynie konsumentów w relacjach z przedsiębiorcami. Po tej dacie, będą z tej ochrony mogli korzystać także przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą – kiedy transakcja nie wchodzi w zakres jego aktywności gospodarczej i może być uznana za transakcję B2C.

 

UOKIK i Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta

 

Nowe przepis nie dają osobom fizycznym, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą prawa by zaskarżać klauzule abuzywne czy inne postanowienia umowy B2B poprzez Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji, czy też przez Rzecznika Praw Konsumenta. Prawa te mogą być realizowane poprzez Sądy Powszechne i normalną ścieżkę procesową.

 

B2B co to znaczy dla biznesu naszej fimy?

 

Umowa B2B i najwyższe standardy biznesowe

 

Z doświadczenia biznesowego naszej firmy, wynika, że sprzedaż B2B ma zawsze bardzo priorytetowe znaczenie dla każdego przedsiębiorcy obsługujący nie tylko kanał B2C. Jeżeli firma, która kupiła od nas na przykład laptopy poleasingowe Dell, jest zadowolona z towaru i serwisu, bardzo często zakupi ich więcej, lub poleci innemu przedsiębiorcy. Konsument ma w oczywisty sposób znacznie mniejszą siłę zakupową.

maj  13