FV 23% a faktura VAT marża i faktura bez VAT

mar29
Faktura VAT marża, faktura bez VAT i proforma

Transakcje dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami, dokumentowane są poprzez wystawienie faktury. Stanowi ona nie tylko potwierdzenie zaistnienia stosunku prawnego, ale także umożliwia zaliczenie poniesionych kosztów w poczet nakładów na prowadzenia działalności gospodarczej. Na rynku funkcjonuje jednak kilka rodzajów podatników oraz różne typy dokumentów księgowych. Nie każda faktura daje nam takie same benefity, z punktu widzenia zarządzania kosztami przedsiębiorstwa. Postaramy się opisać tutaj, najczęściej spotykane w obrocie warianty FV.

 

Faktura proforma

 

Nazwa może być tutaj bardzo myląca, jako że nie mamy tutaj do czynienia z dokumentem skarbowym. Proforma stanowi jedynie potwierdzenia złożenia oferty, w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Służy ona także, potwierdzeniu poprawności danych rejestrowych podmiotów, zmierzających do przeprowadzenia transakcji handlowej. Winna na niej znajdować się cena netto i odpowiednia stawka podatku VAT. Obowiązkowe jest odpowiednie oznaczenie takiego dokumentu, tak by nie wprowadzał on w błąd, że może być podstawą do zaksięgowania tych kwot. Faktura VAT winna być wystawiona, nie później niż w ciągu siedmiu dni, od dnia dostawy towarów lub wykonania usług.

 

Faktura bez VAT

 

Ordynacja podatkowa, od 2013 roku zezwala na wystawianie FV, podatnikom zwolnionym od Podatku od Towarów i Usług (PTU). Nie będziemy tutaj powtarzać, jakie podmioty są upoważnione do wystawiania takich dokumentów księgowych. Skupimy się na konsekwencjach dla kupującego. Jeżeli nabywca jest płatnikiem VAT, to koszt de facto stanowi dla niego cena netto, nabywanego towaru lub usługi. Tak jest, kiedy nabywa je, otrzymując fakturę z odpowiednią stawką PTU. Faktura bez VAT, stanowi dla niego koszt w całości – co nie wiąże się zwykle z obniżeniem przez sprzedawcy ceny o wysokość podatku.

 

Faktura VAT marża

 

Jest to kolejny typ dokumentu księgowego dogodny dla sprzedawcy, niosący jednak ograniczenia dla nabywcy. Ustawa od VAT określa, że może ona być wystawione przez podatników dokonujących dostaw antyków, dzieł sztuki i przedmiotów kolekcjonerskich. Faktura VAT marża może też być wystawiana w wypadku usług turystycznych i przy obrocie towarami używanymi. Wada dla kupującego? Sprzedawca odprowadza VAT jedynie od bardzo niewielkiej części ceny, zwykle stanowiącej jego prowizję (marżę). Lombard czy komis, dokumentuje w ten sposób podatek od różnicy pomiędzy ceną zakupu, a sprzedaży danego towaru. Nabywca, będący aktywnym płatnikiem PTU, ma podobny problem, jak generuje Faktura bez VAT. Cena netto, obciążająca koszty takiego przedsiębiorcy jest zwyczajnie wyższa niż w wypadku faktury ze standardową stawką 23%.

 

Laptopy poleasingowe Scrascom

 

Zwracamy uwagę potencjalnych Klientów, na możliwe pułapki tkwiące w szeregu ofert rynkowych. My zmierzamy do maksymalnej prostoty i uczciwości naszej oferty. Na wszystkie towary, w tym używane komputery i laptopy po leasingu, wystawiamy pełne faktury VAT ze stawką PTU w wysokości 23%. Umożliwiają one przedsiębiorcą, pełne wykorzystanie dobrodziejstw podatkowych takiego zakupu. Także jeśli idzie o gwarancje, wystawiamy roczne dokumenty od Scrascom Sp. z o.o. podczas, gdy na rynku funkcjonuje także pojęcie gwarancja rozruchowa, czy do miesiąca użytkowania.

mar  29